شیرینی سرای نگاه


Shirini Negah

مجموعه قنادی نگاه فعالیت خود را از سال 1375 با تولید نان و شیرینی با شعار کیفیت برتر ،قیمت مناسب تر شروع کرد این مجموعه در طی بیش از 2 دهه فعالیت در استان قم همواره توانسته است جایگاه ویژه ای را در صنف قنادی پیدا کند .نگاه با پشتوانه 2 دهه تجربه و ثلاش و استفاده از مواد اولیه ی با کیفیت و مرغوب و قیمت مناسب توانسته است نظر عده ی کثیری از همشهریان را به خود جلب کند .